Ukázky prací

Naše práce je velmi rozmanitá a podílíme se na vícero projektech. Toto je výběr z našich posledních projektů:

Krycí dekl pro automatizovanou linku

Problém:

Utrhávání a lámání optických vodičů senzorů, které byly způsobeny obsluhou stroje poté, co byl dílek neúmyslně upuštěn do prostorů přípravku.

Řešení:

Vyroben krycí panel snímaných trnů, který umožňoval pohodlné vložení a manipulaci při operaci a eliminoval propadávání vkládaných dílů.

Předloha pro tvorbu litinových svodů pro závodní speciál Porsche 911

Problém:

Podmínka závodu litinové svody.

Řešení:

Překreslení originálních svodů, vytisknutí z plastu a následné použití výtisků pro odlití z litiny.

Alternativa pro svtřikolisované špulky pro návin nití

UP3

Problém:

Ukončení výroby vstřikolisované výroby od původního dodavatele.

Řešení:

Přemodelování původního objektu, optimalizace pro ideální výrobu, a následné vyrobení špulek pomocí 3D tisku. 

Více ukázek připravujeme...

Scroll to Top